Diaconaal en Missionair Steunpunt samen

Het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt zijn geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’.

Het nieuwe platform zal plaatselijke kerken stimuleren en ondersteunen om actief te zijn op het gebied van diaconaal-missionaire processen en projecten. Ook het ondersteunen van kerkplanting is onderdeel van het aanbod. Het Deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ) is bestuurlijk verantwoordelijk voor het platform. Het DDZ bestaat nu uit drie leden van de GKV en drie leden van de NGK. Voor specifieke diaconale vragen blijft het Diaconaal Steunpunt beschikbaar voor de ondersteuning van diakenen. Het Missionair Steunpunt blijft beschikbaar voor de ondersteuning van evangelisatieactiviteiten. Op de website van het platform staan al enkele voorbeelden van ‘integral mission’.

Posted in NGK landelijk