Concept-kerkorde nieuwe kerkgemeenschap bekend

De eerste versie van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk van GKv en NGK, waarin de kerken afspreken hoe ze met elkaar omgaan, is klaar. De Regiegroep hereniging heeft de tekst ervan samen met een uitgebreide toelichting naar de kerken gestuurd.

De ruimte voor plaatselijke gemeenten om zelf keuzes te maken, is in de nieuwe kerkorde vergroot. Uitgangspunt is dat diakenen geen deel uitmaken van de kerkenraad (zoals sinds enkele jaren in de GKv-kerkorde is geregeld), maar het staat gemeenten vrij om daarin een andere keus te maken. De verplichting van twee kerkdiensten per zondag is verdwenen en er is de mogelijkheid om kinderen toe te laten tot het avondmaal.

De GKv- en NGK-kerken(raden) worden uitgenodigd om in het komende halfjaar de kerkorde te bekijken en er op te reageren. De regiegroep en werkgroep willen met het commentaar vanuit de kerken hun winst doen voor een volgende, meer definitieve versie die in 2020 voor gezamenlijke bespreking en besluitvorming naar de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK gaat.

Posted in NGK landelijk