Preekbevoegdheid J.W. Ploeg verlengd tot 2022

De Regionale Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Dordrecht heeft de zelfstandige preekbevoegdheid van br. J.W. Ploeg verlengd voor de duur van drie jaar, tot 30 juni 2022, binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Jan Willem Ploeg is theoloog en actief als kerkelijk werker en pastoraal medewerker. Hij woont in Heukelum.

 

Posted in NGK landelijk