Beroepbaar in de NGK: Janneke Dekker

Janneke Dekker is beroepbaar gesteld in de Nederlands gereformeerde kerken. In een kort interview stelt zij zichzelf voor.

Wie ben je?

‘Ik ben Janneke Dekker, ik ben 30 jaar en ik ben getrouwd met Pieter Dirk. Ik kan erg genieten van het wandelen in de prachtige natuur in en rondom Apeldoorn, van zingen, van lezen en van gezellige avonden in goed gezelschap en met lekker eten en drinken.’

Waarom wil je predikant worden?

‘Ik heb mogen ervaren dat God mij roept om predikant te worden. Hij heeft mij de gaven en talenten gegeven die daarvoor nodig zijn. Ook geeft Hij mij vreugde in het bestuderen van de Schriften, het leiden van erediensten en in ontmoetingen met mensen. Ik zie ernaar uit om als herder en leraar een gemeente te mogen dienen en haar te mogen helpen in de verbinding met God en met elkaar.’

Heb je een Bijbeltekst die je bijzonder aanspreekt?

‘Dat is 1 Petrus 4:10. Daar staat: “Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt”. Deze tekst spreekt mij aan vanwege het geloof in God als Schepper dat erin doorklinkt. De richting die ons als christenen gewezen wordt vind ik bovendien essentieel, zowel voor kerkzijn als voor onze dienst aan de samenleving: de gaven die God ons geeft inzetten om anderen te helpen.’

Janneke Dekker is bereikbaar via haar emailadres en telefonisch via 06-49896916.

Posted in NGK landelijk, NGP