Ledental NGK daalt licht

Het ledental van de NGK is in 2018 met 115 gedaald tot 32.896, blijkt uit het Informatieboekje 2019. De laatste jaren schommelt het ledental met kleine plussen en minnen rond de 33.000.

Uit alle kerken (PKN, GKv, CGK en – verrassend – evangelische gemeenten) kwamen in 2018 meer leden de NGK binnen dan erheen vertrokken: 752 tegenover 461. Dat verschil is groter dan voorheen. Slechts 28 buitenkerkelijken werden lid van de NGK, terwijl 557 leden – fors meer dan in voorgaande jaren – kerkloos werden.

Er worden in de NGK steeds minder kinderen gedoopt: het aantal daalde in tien jaar van 470 (2008) naar 317 (2018). Datzelfde geldt voor de openbare geloofsbelijdenis: van 353 (2008) naar 192 (2018). Beide trends sporen met die in de GKv.

Posted in NGK landelijk