Homoseksualiteit en de kerk

Het thema homoseksualiteit blijft de kerken bezighouden. Binnenkort verschijnt het boek Homoseksualiteit en de kerk naar aanleiding van het gelijknamige, breed opgezette congres eind 2018 in Nijkerk. In de tussentijd verscheen ook de Nashvilleverklaring, die veel commotie opriep, zowel binnen als buiten de kerken. Genoeg reden voor het kerkelijk magazine OnderWeg om er aandacht aan te geven. In een themanummer wordt in vijf bijdragen ingezoomd op drie deelthema’s: celibatair leven; pastoraal omgaan met elkaar; en ‘zo zijn vs. zo doen’.

Wolter Rose, docent aan de Theologische Universiteit Kampen, weet al sinds de jaren tachtig dat hij homo is. In een interview vertelt hij dat hij, ‘overtuigd door het evangelie van Christus’, koos voor een celibatair levenspad. Lange tijd was dat in de gereformeerde wereld de geëigende route, maar het tij keert. ‘Vroeger had je wat uit te leggen als je als homo een relatie aanging, nu ben ik degene die wat uit te leggen heeft.’

Posted in NGK landelijk