Excuus GKv-Groningen aan Tehuisgemeente

De kerkenraad van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Groningen-Zuid/Helpman ‘schaamt’ zich over de schorsing en afzetting van hun oud-predikant Asjen van der Ziel (1905-1990). Hem is in de jaren zestig ‘onrecht’ aangedaan, zegt de kerkenraad.

Ds. Van der Ziel werd in 1963 geschorst en later afgezet omdat hij op eigen houtje was gaan samenspreken met de (synodaal) Gereformeerde Kerk. De Tehuisgemeente was de groep, ongeveer 500 mensen, die achter ds. Van der Ziel bleef staan. De breuk in Groningen kan gezien worden als het begin van de landelijke scheuring tussen, wat later genoemd werd, de Nederlands-gereformeerden en de vrijgemaakten.

Nu bestempelt de kerkenraad van Groningen-Zuid/Helpman die beslissing – om ds. Van der Ziel te schorsen en af te zetten – als ‘afkeurenswaardig’. ‘Onderling gedoe tussen een predikant en zijn kerkenraad (want meer zouden we het vandaag niet noemen) werd uitvergroot tot principiële proporties alsof de waarheid van het evangelie in geding was, met alle consequenties van dien.’ (Bron: Nederlands Dagblad).

Posted in NGK landelijk