Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

En… hoe noemen jullie haar? Hoe heet hij? Dat is vaak de eerste vraag als je hoort dat er een baby geboren is. Nu de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) het pad naar hereniging zijn opgegaan, wordt dezelfde vraag gesteld: hoe gaat die nieuwe kerk dan heten?

Op Twitter gaan al de nodige suggesties rond: wat te denken van Verenigde Gereformeerde Kerken? Of is Katholiek Gereformeerde Kerken een beter alternatief? Of Nederlands Gereformeerde Kerk vrijgemaakt?

De Regiegroep die het proces begeleidt, laat graag alle kerkleden meedenken. Ideeën en suggesties zijn welkom bij de Regiegroep. Of Twitter mee met hashtag #naamNGKV.

Posted in NGK landelijk