Beroepbaar in de NGK: Anne Lorein

Anne Lorein (Credit: Laurien Blom Photography)

Anne Lorein is beroepbaar gesteld in de Nederlands Gereformeerde Kerken. In een kort interview stelt zij zichzelf voor.

Wie ben je?

‘Ik ben Anne Lorein, geboren in 1991 te Leuven (België), waar ik ook opgroeide. Een paar jaar geleden verhuisde ik naar Nederland om hier predikant te worden. Daarbij komt mijn analytische geest en hart voor mensen goed van pas. Goede gesprekken met mensen verrijken mijn leven, maar ook muziek, taal en lekker eten geven mij voldoening. Ik word blij van ‘eenvoudige’ dingen als de schoonheid van oldtimers en bloemen.’

Waarom wil je predikant worden?

‘Ik verdiep me graag in de Bijbel en ga daarin graag op zoek naar de relevantie van Gods Woord voor ons vandaag, om op die manier God in alle aspecten van ons leven te betrekken. Ik verlang ernaar God te dienen door als gemeente samen met Hem op weg te gaan. Zo hoop ik als predikant mensen met elkaar te verbinden, maar vooral eraan bij te dragen dat mensen zich verbonden weten met God.’

Heb je een Bijbeltekst die je bijzonder aanspreekt?

“HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het of ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten,
ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.”

Ps. 139:1-6 (NBV)

‘Het raakt me hoe die grote God mij als klein mensje kent, met mij bezig is en voor mij zorgt. David kon dit eeuwen geleden benoemen, ik mag het beamen. God is met elk mens op deze manier begaan. Gods liefde en zorg voor ieder mens geeft kleur aan hoe wij mensen met elkaar mogen omgaan.’

  • Anne Lorein is bereikbaar via haar mailadres.

 

Posted in NGK landelijk, NGP