‘Verlangen naar een nieuwe kerk’

Regiegroep NGK / GKv

De Regiegroep die het proces van hereniging van NGK en GKv leidt, heeft haar ideeën over de nieuwe kerk op papier gezet. De komende maanden gaat de Regiegroep op verschillende plekken in het land het gesprek aan over dit document.

In ‘Verlangen naar een nieuwe kerk’ zet de Regiegroep uiteen hoe de gezamenlijke kerk eruit zou kunnen zien. Deze verlangens worden in zes punten samengevat: een kerk waarin Jezus Christus centraal staat met Gods Woord in het midden; een veelkleurige gemeenschap, die een is in afhankelijkheid van genade; iedereen is welkom, maar niemand blijft hetzelfde; open naar de wereld, in de verwachting van Gods Koninkrijk, gevoelig voor Gods Geest; samen met alle mensen die bij God horen; in een gemeenschap van kerken die steun bij elkaar vinden in het volgen van Jezus.

Voorzitter Ad de Boer van de Regiegroep:“We zouden het fijn vinden als Verlangen naar een nieuwe kerk in plaatselijke gemeenten gebruikt wordt in gesprekken over de toekomst van de kerk en het kerkverband: Is dit inderdaad de kerk waar we naar mogen verlangen? We vragen uitdrukkelijk om reacties op Verlangen naar een nieuwe kerk. Hetis een werkdocument, dat mag groeien en mag veranderen.”

De bedoeling is dat het eindresultaat in 2020 wordt voorgelegd aan een landelijke vergadering van beide kerkgenootschappen.

Posted in NGK landelijk