NGK/GKv/CGK in Hengelo

Kristalkerk – GKv in Hengelo. Beeld: reliwiki.nl

De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo vormen per 1 januari één gemeente. Op zondagmorgen 6 januari is dat in een feestelijke kerkdienst gevierd.

De nieuwe samenwerkingsgemeente, met als voorlopige naam
3GK Hengelo, zal kerkdiensten blijven houden in de Morgensterkerk (’s ochtends) en in de Kristalkerk (’s ochtends en ’s middags). Ds. Luc Compagnie (NGK) blijft verbonden aan 3GK Hengelo, per 3 maart 2019 zal ook ds. Robert Roth (GKv) als predikant verbonden worden aan de gemeente.

Gedurende de afgelopen 20 jaar zijn onderling intensieve gesprekken gevoerd en werden steeds meer activiteiten in beide gemeenten gezamenlijk uitgevoerd. Zo waren veel kerkdiensten gemeenschappelijk, ontmoetten de kerkenraden elkaar met enige regelmaat, werd het catechesewerk geïntegreerd en waren er gemeenschappelijke thema-avonden en ouderenochtenden. Bij de kerkenraden en gemeentes groeide de wens om een volgende stap te zetten in de samenwerking: het vormen van één samenwerkingsgemeente.

Posted in NGK landelijk