Kerk en …geld

Als kerk-zijn weer blij maakt, komt het geld vanzelf, schrijft Gerrit Riemer in een speciaal themanummer over ‘geven’ van kerkelijk magazine OnderWeg. Want als je hart ergens van overloopt, is geld bijzaak.

Er lijkt een verschuiving in het geefgedrag op te treden: het structureel geven aan goede doelen/organisaties neemt af, terwijl individuele en incidentele steun toeneemt (sponsoracties, crowdfunding, thuisfrontcommissies). ‘Misschien werd door het verzakelijken van onze geefhandelingen de passie gestaag om zeep geholpen’, zegt Riemer, emeritus-predikant in de GKv. Hij voert een pleidooi om weer verzot op de kerk te worden, dan komt het geld vanzelf.
Tot die tijd hebben kerken weleens moeite om voldoende geld binnen te krijgen. Hoe kom je aan je geld? In de themareportage geven Inez Petter (van de CvB van de Westerkerk in Amersfoort), Ruurd Kooistra (bureaumanager van Steunpunt KerkenWerk) en Klaas Rozema (missionair predikant in Oostenrijk) vanuit hun eigen situatie antwoord op die vraag. ‘Vragen om ondersteuning blijf ik kwetsbaar en moeilijk vinden.’
In het thema-interview een gesprek met fondswervingsexpert Gerko Last. Last werkt als zelfstandig fondswervings- en communicatieadviseur voor een groot aantal goede doelen en kerken. Je mag als kerk ruimhartig om geld vragen, maar dan moet je wel weten waaróm je dat doet, vindt hij. ‘Er zit een zingevingskant aan het vragen om geld.’

 

Posted in NGK landelijk