Predikantenvereniging GKv open voor NGK

De vrijgemaakt-gereformeerde predikantenvereniging heeft donderdag met algemene stemmen besloten de vereniging open te stellen voor Nederlands-gereformeerde dominees.

Dat meldde dominee Rob Vreugdenhil. Het besluit loopt vooruit op de hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Een regiegroep geeft dat proces sinds eind 2017 vorm. Het streven is dat de twee kerkverbanden in 2023 zijn gefuseerd.

Vooruitlopend daarop wordt op plaatselijk niveau door een toenemend aantal vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde kerken samengewerkt. (Bron: Nederlands Dagblad)

Posted in NGK landelijk