Kees Smit dovenpastor NKG

Kees Smit, dovenpredikant in de GKv, gaat hetzelfde werk ook voor de Nederlands-gereformeerden doen.

De huidige Nederlands-gereformeerde dovenpastor
Elselie de Jong-van der Zwaard vertrekt per 1 januari. De Commissie Doven Pastoraat NGK draagt haar uren over aan Kees Smit, die recent ging werken als dovenpredikant. De twee kerken betalen hem samen, het werkgeverschap blijft bij deputaten Pastorale Zorg aan doven en slechthorenden van de vrijgemaakten. Smit functioneert binnen het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP), dat de pastorale zorg aan doven binnen de Protestantse Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt organiseert. (Bron: Nederlands Dagblad)

Posted in NGK landelijk