Herman van Rees koninklijk onderscheiden

Ermelo  – 17 november 2018. Burgemeester Henk Lambooij van de gemeente Putten heeft vandaag aan Herman van Rees de versierselen opgespeld die horen bij een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer H. van Rees AAG (76) is secretaris van de NGA, de Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken. Gedurende twintig jaar sinds 1998 heeft hij vrijwillig als actuaris de kerken gediend in wat aanvankelijk het Pensioenfonds SEV heette, en later bij de overgang naar ‘Zorg en Welzijn’. In verschillende commissies en instellingen was en is hij vraagbaak voor de kerken en opsteller van beleid.

De uitreiking vond plaats in de kerk van Ermelo, na afloop van een regulier overleg met het moderamen van de Landelijke Vergadering. Preses ds. Willem Smouter bedankte Van Rees namens het kerkgenootschap voor zijn inzet, die hij zowel heel nauwgezet als heel betrokken noemde.

Posted in NGK landelijk