3G-gemeente in Hengelo op komst

Kristalkerk – GKv in Hengelo. Beeld: reliwiki.nl

De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo willen per 1 januari 2019 één gemeente vormen. Deze gemeenten werken al geruime tijd samen en tellen samen circa 950 leden.

In Hengelo vormen de Nederlands- en christelijk-gereformeerden al een gezamenlijke gemeente. De middagdiensten vierden de drie kerken al gemeenschappelijk. De nieuwe kerk zal bestaan uit twee wijkgemeenten en blijft in de huidige twee gebouwen samenkomen, laat de vrijgemaakt-gereformeerde kerkenraadsvoorzitter Harmen van den Berg weten. ‘Er komt een gezamenlijke kerkenraad voor de bestuurlijke taken, daarnaast houden de twee wijkgemeenten hun eigen pastorale kerkenraad.’

Toch is het goed om samen te gaan, zegt Van den Berg. ‘We hebben elkaar nodig om samen kerk van Christus te zijn. Dit doen we niet omdat één kerk te klein zou zijn. Het is de uitkomst van een proces dat al twintig jaar geleden begon.’ (Bron: Nederlands Dagblad)

Posted in NGK landelijk