Samenwerking NGK-GKv: tips en voorbeelden

Op zoek naar praktische tips en voorbeelden van plaatselijke samenwerking tussen een Nederlands Gereformeerde Kerk en een Gereformeerde Kerk vrijgemaakt? De Regiegroep ‘Onderweg naar 1 kerk’ heeft dat alles gebundeld in een nieuwe handreiking.

Op veel plekken in Nederland heeft kerkelijke eenheid of samenwerking tussen GKv en NGK de afgelopen jaren vorm gekregen. Daarnaast is landelijk een proces van eenwording ingezet. Met de Handreiking Plaatselijke Samenwerking wil de Regiegroep laten zien wat er voor gemeenten mogelijk is, ongeacht waar gemeenten zich in het proces van samenwerking of eenwording bevinden.

De handreiking geeft bouwstenen voor een geestelijk gesprek over plaatselijke eenheid vanuit de vraag wat Gods koninkrijk het meeste dient. Voor elke fase in het proces zijn er praktische tips en voorbeelden verzameld, die naar eigen inzicht en passend bij de plaatselijke situatie kunnen worden toegepast. De tips gaan vergezeld van praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten.

Posted in NGK landelijk