Wat hebben de kerken aan wetenschappelijke theologie?

Heeft de kerk wel echt iets aan wetenschappelijke theologie-beoefening? Die vraag stelde Leendert Verheij, oud-president van het Gerechtshof Den Haag, bij de opening van het academisch jaar van de Theologische Universiteit Kampen.

Verheij citeerde een oude brochure uit de tijd van de oprichting van het Nederlands Gereformeerd Seminarie (1976): “Een bijbelgetrouwe wetenschappelijke theologie kan de kerk belangrijke diensten bewijzen. Met name in onze tijd, waarin vooral met intellectuele wapenen tegen de waarheid wordt gestreden”. Verheij sloot zich in zijn rede bij dit citaat aan. Hij gaf drie voorbeelden (ambtvisie, justitiepastoraat en de discussie over de eerste hoofdstukken van Genesis) die het belang van wetenschappelijke theologie-beoefening onderstrepen.

Ook benadrukte hij dat wetenschap hand in hand moet gaan met praktische vorming van theologiestudenten.  “Het begrip seminarie (kweekplaats) brengt ons bij de metafoor van het zaaien van het goede zaad. Mijn wens is dat vooral dát zal gebeuren in de opleiding aan deze universiteit. Dat sprake zal zijn van een goede en brede wetenschappelijke en praktische vorming. Zodat, om in Bijbelse beeldspraak te blijven, bomen zullen groeien, geworteld en gegrond in de liefde, die op tijd vruchten geven en waarvan de bladeren niet verdorren.”

De rede van Leendert Verheij is hier in zijn geheel te lezen.

Posted in NGK landelijk