Twintig inspirerende diaconale ideeën

Praktische hulp aan buurtbewoners, een verwendag voor alleenstaande moeders, of het organiseren van een tijdcollecte. Wat zijn de meest inspirerende diaconale ideeën? Het Steunpunt Diaconie heeft er twintig samengebracht in de bundel ‘Dienen, delen & doen’.

Derk Jan Poel, diaconaal consulent bij het steunpunt: ‘In de loop van de jaren is er veel veranderd op het diaconale terrein. Was de diaken vroeger iemand die zelf veel hulp verleende, tegenwoordig is de diaken iemand die coördineert, afstemt en gemeenteleden stimuleert zich in te zetten voor hun medemens. Ook ‘het werkveld’ verschuift. Hulp verlenen aan financiële nood in de kerk wordt meer en meer mensen helpen in de samenleving.’

‘Dienen, delen & doen’ is gratis te downloaden via de website van het Diaconaal Steunpunt.

Posted in NGK landelijk