‘Domineesfabriek of seminarie?’

‘Domineesfabriek of seminarie?’ Dat is de titel van de openingsrede van het academisch jaar van de Theologische Universiteit Kampen. De rede wordt op 3 september uitgesproken door mr. Leendert Verheij, oud-president van het gerechtshof in Den Haag. De opening van het academisch jaar staat dit jaar in het teken van de integratie van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) in de Theologische Universiteit.

De NGP is een kerkelijke instelling van Nederlands Gereformeerde kerken (NGK), die tot dusver was verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. De NGP-docenten en de Henk de Jong-leerstoel, bezet door prof. dr. Jaap Dekker, verhuizen mee naar Kampen. De Nederlands-gereformeerde opleiding wordt geïntegreerd in het onderwijsprogramma van de Theologische Universiteit.

Meer informatie: website van de Theologische Universiteit Kampen.

Posted in NGK landelijk