Herstel en verzoening

Voor alle kerkenraden van de GKv en NGK is de handreiking Herstel & Verzoening gemaakt. Dit document biedt gemeenten handvatten voor het omgaan met de pijn uit het verleden die veroorzaakt is door de kerkscheuring in de jaren ’60.

Zijn er bij u in de gemeente mensen die de breuk hebben meegemaakt en daar nog steeds het verdriet van bij zich dragen? Of heeft uw gemeente een rol gespeeld tijdens de breuk? Dan kan deze handreiking u helpen om het proces van hereniging van de GKv en NGK in uw gemeente te bespreken. Het kan ook zijn dat u de antwoorden op deze vragen niet weet, maar ze wel wilt onderzoeken. Ook dan kunt u gebruik maken van deze handreiking.

Twee versies zijn beschikbaar:

  • de Samenvatting is bedoeld voor alle kerkenraadsleden; we hopen dat dit korte stuk door ieder gelezen zal worden.
  • de Handreiking is vooral bedoeld voor wie naar aanleiding van die Samenvatting ermee aan het werk gaat.

Verzoenen begint met luisteren
Stimuleer als kerkenraad dat verhalen verteld worden. Kijk samen terug op toen, luister naar elkaar, ontmoet elkaar en vertel de verhalen die niet vergeten mogen worden. In de handreiking leest u hoe u als kerkenraad dit proces op gang kunt brengen.

Actief op zoek
Neem als kerkenraad uw verantwoordelijkheid voor misstanden uit het verleden. Ga daarbij actief op onderzoek uit. Wie zijn er geraakt door onze besluiten, zowel in het verleden als in het heden? Ga na of er verantwoordelijkheid bij de kerkenraad ligt richting een oud-predikant, een predikantsweduwe of een kerkenraadslid van toen. De handreiking geeft hiervoor enkele aanwijzingen.

Posted in NGK landelijk