Zielenpijn en Ruimte

Binnenkort komt het gedenkboek “Zielenpijn en Ruimte” over vijftig jaren Tehuisgemeente uit. Naast een aantal hoofdstukken over de (ontstaans-)geschiedenis van de gemeente, is er onder andere aandacht voor de predikanten die de gemeente hebben gediend, activiteiten binnen de gemeente zoals de liturgiecommissie, muziek in de Tehuisgemeente, de bezoekerskring, gemeentedagen, jongerenactiviteiten, de kerkenraad, het beroepingswerk en waarom het er nooit van gekomen is een eigen kerkgebouw te hebben.

Ook is er een aantal hoofdstukken gewijd aan belangrijke thema’s zoals vrouwen in het ambt, huwelijk en samenwonen, kinderen aan het avondmaal, een plek voor homoseksuele broeders en zusters, de positie van de Tehuisgemeente binnen de Regionale Vergadering en het Landelijk Verband, de zending en diaconaat.

Posted in NGK landelijk