Afscheid NGP van TUA op 13 juni

Op woensdagmiddag 13 juni a.s. zal er een afscheidsbijeenkomst plaatsvinden, omdat de NGP per 1 augustus overgaat van de Apeldoornse naar de Kamper universiteit. Er komt een einde aan twaalf jaar prachtige colleges-met-een-eigen-kleur en tevens aan een lange periode van het ‘Apeldoorn-advies’ (sinds ca. 1970). Veel NG predikanten hebben hun opleiding in Apeldoorn gevolgd. Dr. Ad van der Dussen zal een afscheidscollege verzorgen.

Posted in NGK landelijk, NGP