GKv- en NGK-zending samen op weg

De zendingsorganisaties in de NGK en Verre Naasten (de landelijke mission-organisatie van en voor de GKv) gaan samen optrekken. Dat is de uitkomst van een gezamenlijk beraad op 17 maart in Amersfoort. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld dat er op gericht is dat de NGK-zendingsorganisaties bij Verre Naasten dezelfde ondersteuning krijgen als de regionale samenwerkingsverbanden van GKv-gemeenten rond mission.

Regionale samenwerkingsverbanden

Tijdens de bijeenkomst vertelden vertegenwoordigers van de NGK-zendingsorganisaties over hun werk. De NGK kent vier regionale samenwerkingsverbanden die steun geven aan een tiental partnerkerken met eigen predikanten en zo’n vijftig preekplaatsen, allemaal in Kwazulu-Natal, Zuid-Afrika. Deze kerken zijn voortgekomen uit het zendingswerk dat daar sinds 1958 is verricht en maken deel uit van het kerkverband van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (GKSA). Vanuit Nederland wordt ook medisch en sociaal werk ondersteund.

Posted in NGK landelijk