“Van dwang gered”, Reformatielezing Ad van der Dussen beschikbaar

dr Ad van der Dussen hield op 3 november 2017 een lezing bij de Reformatieherdenking in Ede. Zijn lezing kreeg de titel mee “Van dwang gered”.

In het oog springt bij Luther, dat hij de vrijheid uitroept om menselijke wetten en bepalingen naast zich neer te leggen. Soeverein haalt hij een streep door het gezag van de paus. Het enige gebod dat voor hem geldt, is het gebod van God. De kracht van Luther is echter geweest, dat hij op een dieper niveau voor de vrijheid opkwam. Hij heeft die gezien in de hoge status die God de mens in Christus toekent: de status van ‘heer’ zijn over alle dingen. Toch is hij ook dienaar. In de navolging van Christus kiezen wij er voor om in alle blijmoedigheid de ander te dienen. Hoe verhoudt zich dit alles tot de vrijheid die na Luther Marx en Nietzsche verkondigden?

Posted in NGK landelijk, NGP