Privacy in de kerk

De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp. De Autoriteit persoonsgegevens kan voor overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) (per 28 mei 2018 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) boetes uitdelen. Het is goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kerkleden.

Het Steunpunt KerkenWerk schreef daarover een instructieve informatiepagina:

Posted in NGK landelijk