Verlangen naar eenheid

Afgelopen zaterdag 11 november was een bijzondere dag waarop Vrijgemaakten en Nederlands Gereformeerden voor het eerst landelijk samen vergaderd hebben. En dat gebeurde niet alleen door zo’n tachtig afgevaardigden maar ook door vele honderden bezoekers die in de Nieuwe Kerk actief deelnamen aan het gesprek. Voor mij persoonlijk was dat een van de meest indrukwekkende momenten: toen ik samen met Melle Oosterhuis de kerkzaal binnenkwam waarin werkelijk overal mensen in intens gesprek waren over wat je je herinnert, wat je bezielt en wat je drijft. Sommige dingen zijn nooit meer goed te maken; deze herinneringen werden in een kruik gestopt als herinnering aan tranen die God bewaart. Ik mocht de kruik afsluiten met zegellak en hem plaatsen op de avondmaalstafel. Andere dingen, hoop en zorg, inspiratie en wensen, blijven wegen en ze werden op een weegschaal gelegd en overhandigd aan de voorzitters; wij en de regiegroep gaan er goed kennis van nemen. Ik hoorde en voelde dat hier werkelijk genezing plaatsvond. Moge de Heer het zegenen.

Wat de besluitvorming betreft: uitgesproken werd “het verlangen om te komen tot één kerkgemeenschap, op basis van de Schrift als woord van God, in gebondenheid aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften en ingericht volgens de beginselen van het Gereformeerde kerkrecht” en er werd een regiegroep benoemd om het proces verder te begeleiden. Aanvankelijk stond er “zo spoedig mogelijk” maar dat klonk te veel als een werken onder druk en dat is daarom geschrapt. Er waren twee tegenstemmers, aan beide zijden één, en er waren meer afgevaardigden met bedenkingen. Dat is wel pijnlijk maar het is goed dat het gezegd werd – ook deze geluiden horen erbij.

Tenslotte wil ik hartelijke dank uitspreken aan God die deze stap mogelijk maakte en aan allen die eraan meegewerkt hebben. Ik denk eerst aan de mensen van het Gereformeerd Appel en alle bidders die om deze herkenning gebeden hebben lang voordat er zicht op was. Verder aan de leden van beide deputaatschappen voor eenheid en aan velen die praktisch handen en voeten gegeven hebben aan de organisatie van deze dag.

Willem Smouter, preses LV

Posted in NGK landelijk