Oproep Dankdag

Dankdag voor gewas en arbeid is een protestantse traditie die dateert uit de tijd dat Nederland een christelijk land was met een grote agrarische sector. Het aantal christenen in ons land is de afgelopen decennia behoorlijk afgenomen. Datzelfde geldt voor het aantal boeren en tuinders. Toch wordt in veel kerken begin november gedankt voor gewas en arbeid. Wat ons betreft is dat een goede traditie waarbij we ons samen afhankelijk weten van God, onze Vader, Schepper en Onderhouder van deze wereld.

Met het oog op dankdag 2017 vragen CGMV agrariërs en Contact Christen Agrariërs (CCA) aan de kerken in Nederland om aandacht voor de huidige situatie in de land- en tuinbouw. In meerdere sectoren zijn er problemen en onzekerheden. We noemen enkele voorbeelden:

  • In de pluimveesector heeft de fipronilaffaire veel schade gebracht. Getroffen bedrijven verkeren in financieel opzicht in zeer moeilijke omstandigheden en agrarische families kampen met grote onzekerheden.
  • In sommige gebieden in Nederland is de fruitoogst minimaal omdat dit voorjaar de bloemen zijn bevroren.
  • In andere gebieden in het land is het momenteel erg nat waardoor het (bijna) onmogelijk is om de gewassen te oogsten.
  • Stalbranden hebben niet alleen bij de gedupeerde families diepe sporen achtergelaten. Ook in de omgeving is door bijvoorbeeld neergekomen roetdeeltjes schade ontstaan.

Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor de boeren en tuinders in Nederland die elke dag met veel passie en plezier hun werk doen en voedsel voor wereldburgers produceren.

We vragen de kerken in Nederland om komende dankdag (1 november 2017) niet alleen te danken voor gewas en arbeid, maar ook te bidden voor boeren en tuinders die getroffen zijn door problemen en voor de agrarische families die in spanning en onzekerheid leven.

Laten we samen bidden en werken. Samen op weg naar Gods nieuwe wereld.

Namens Contact Christen Agrariërs (CCA):
Jan Overeem (voorzitter), Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker)
Namens CGMV agrariërs:
Dick van der Horst (voorzitter), Niels Rook (coördinator)

Posted in NGK landelijk