Onderweg naar 1 kerk

Op 11 november 2017 komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen.
Centraal staat de vraag welke concrete stappen we als kerken kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. De synodes willen de kerkleden daarbij betrekken door te luisteren naar hun ideeën. Het wordt dus geen gewone synodevergadering. Er is ruimte voor interactie, voor luisteren, voor inspireren, voor ontmoeting, maar ook voor vieren en verootmoedigen. De dag zal worden afgesloten met een feestelijke dienst in de Nieuwe Kerk waarin het Avondmaal gevierd zal worden.

Posted in NGK landelijk