Nieuwsbrief 9 voor LV 21 oktober verschenen

Vandaag verscheen de Nieuwsbrief van het moderamen van de Landelijke Vergadering, met alle stukken en voorbereiding voor de vergadering van zaterdag 21 oktober. De Nieuwsbrief bevat ook een aankondiging van de gezamenlijke vergadering met de Generale Synode van de GKv op zaterdag 11 november in Kampen, die voor ieder toegankelijk is en wordt afgesloten met een gezamenlijke avondmaalsviering.

Posted in NGK landelijk