Vergadering NGK-GKv op 11 november in Kampen

Na 50 jaar vinden de NGK en de GKv elkaar weer. Wat begon met een verdrietige en ingrijpende scheuring als gevolg van een reeks conflicten, eindigt nu in verzoening en samengaan van beide kerkverbanden.

Dat samengaan is niet van de een op de andere dag geregeld. Het is een weg die beide kerkverbanden in gezamenlijkheid hebben te gaan. In april nodigde de Landelijke Vergadering van de NGK de generale synode van de GKv uit voor een vergadering waarin ze samen concrete stappen zouden kunnen bedenken met het oog op kerkelijke eenheid. In juni sprak de synode van de GKv hierover en werd de uitnodiging van harte aanvaard met dank en vreugde voor het geschenk dat God hierin geeft.

Op zaterdag 11 november hopen beide vergaderingen bijeen te komen in de Nieuwe Kerk te Kampen. De hoofdlijn van de vergadering zal het proces zijn naar eenheid dat nog volgen moet. “We willen luisteren naar wat er leeft in de kerken, we willen als afgevaardigden elkaar ontmoeten en we hopen enkele concrete besluiten te nemen. We willen die dag afsluiten met een gezamenlijke viering waarin we danken en bidden voor het pad waarop we verder hopen te komen,” aldus de voorzitters ds. Melle Oosterhuis (GKv) en ds. Willem Smouter (NGK).

In het gezamenlijke artikel “Kerken vinden elkaar weer beschrijven voorzitters ds. Melle Oosterhuis (GKv) en ds. Willem Smouter (NGK) het proces tot nu toe.

Posted in NGK landelijk