Perspectieven voor afstemming kerkrecht met GKv

Het lijkt zeer goed mogelijk de verschillen in de kerkordes van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken te overbruggen. Dat rapporteren CCS (Commissie voor Contact en Samenwerking van de NGK) en DKE (Deputaten Kerkelijke Eenheid) aan de Landelijke Vergadering en Generale Synode van hun kerken.

Sinds 2015 werkt een gezamenlijke werkgroep van CCS en DKE aan de vergelijking van de kerkordes van GKv en NGk. Daarbij zoekt de werkgroep ook naar de oplossing voor verschillen tussen de twee kerken. Het werk is nog niet afgerond maar de resultaten laten zien hoe dicht NGK en GKv bij elkaar staan, ook als het gaat om de orde van de kerk. In de rapportage worden onderwerpen besproken die vanuit het verleden golden als mogelijke belemmeringen op de weg naar eenheid, zoals ‘kerkverband en plaatselijke kerk’ en ‘eenheid in belijden’.

Posted in NGK landelijk