Vier prio’s zoeken gemeente

Een prio is een predikant in opleiding. Het prioschap is bedoeld voor theologiestudenten, die klaar zijn met hun studie of in de laatste fase daarvan verkeren. Voordat zij officieel tot het ambt van predikant kunnen worden toegelaten, moeten zij gedurende een periode van minimaal twee tot maximaal drie jaar zelfstandig de diverse predikantstaken uitoefenen. Tijdens deze periode ontvangt de prio vanuit de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding werkbegeleiding en supervisie. Indien het prioschap naar tevredenheid van alle betrokkenen inhoud heeft gekregen, kan de prio beroepbaar worden gesteld als predikant.
Het prioschap is voor de aanstaande predikanten een belangrijke periode. Het is als het ware een brug tussen de academische studie en het werk als gemeentepredikant.

Ook voor gemeentes kan het prioschap belangrijk zijn. De belangrijkste taken van een predikant, de bediening van sacramenten uitgezonderd, worden door de prio zelfstandig gedaan.

Voor vier studenten worden gemeentes gezocht waar zij in 2017 met hun prioschap kunnen beginnen. Het bestuur komt daarom graag in contact met gemeentes die hiervoor belang- stelling hebben. U kunt nadere informatie inwinnen bij ds. Peter Strating, coördinator namens de NGP. Indien uw gemeente een prio wil gaan aanstellen, dan vragen wij u dat bij de secretaris van het bestuur te melden.

 

Posted in NGP